Perbankan

Sila hubungi khidmat pelanggan kami selepas anda berjaya membuat deposit.

Pilihan Bank
Had Transaksi (MYR)
Jadual Perdagangan
Minimum
Maksimum
Simpanan
ATM / CDM
30.00
100,000.00
5 Minit
Pemindahan Dalam Talian
Pemindahan Bank Tempatan
Pengeluaran
Pengeluaran Cepat 50.00 5,000.00 15 Minit
Pemindahan Bank Tempatan 50.00 50,000.00 1 Hari


Nota:
  • Amaun minimum adalah dikira mengikut setiap transaksi.
  • Amaun maksimum adalah dikira mengikut setiap transaksi setiap hari.
  • Amaun pengeluaran yang besar mungkin mengambil masa pemprosesan yang lebih panjang.
  • Masa pemprosesan hanya akan dikira selepas kami menerima dan mengesahkan permintaan transaksi anda.
  • Sila ingat bahawa jika anda mempunyai bonus yang belum dikeluarkan dalam akaun anda, anda mungkin tidak dapat membuat pengeluaran sehingga anda memenuhi terma bonus tersebut.
  • Sebelum membuat sebarang pengeluaran, semua deposit harus digunakan secara penuh.
  • Setiap kali duit dimasukkan atau dikeluarkan daripada akaun pemain anda, anda akan menerima satu mesej SMS.