Permainan yang Adil

Regal88 beriltizam untuk menyediakan satu platform permainan dalam talian yang selamat, jujur dan bereputasi kepada semua pemain kami. Kami memastikan bahawa semua transaksi dan sesi permainan dijalankan secara selamat, benar and teliti. Playtech N.V. merupakan pelayan platform permainan kami, oleh kerana kami tiada sebarang kawalan terhadap keputusan permainan, semua permainan di platform kami dapat dijalankan secara adil.

Bagi membuktikan keadilan permainan di platform kami, semua pemain boleh menyemak setiap keputusan permainan yang lalu melalui sistem kami. Kami menyediakan satu rekod graf yang khas untuk menunjukkan keputusan permainan daripada pihak pemain dan pihak banker. Sebuah syarikat perakaunan yang terkemuka telah menyemak perisian permainan perjudian Playtech dan selepas membuat semakan yang banyak, keputusan analsis mereka menunjukkan 100% keputusan permainan yang rawak. Selain itu, kami juga mengumumkan peratusan bayaran setiap bulan. Perisian permainan ini juga akan disemak dari masa ke masa oleh sebuah syarikat perakaunan pihak ketiga yang bebas.

Kakitangan dan pekerja Regal88, serta kakitangan dan pekerja Playtech N.V. dilarang untuk menyertai sebarang permainan jackpot atau permainan progresif dengan menggunakan duit benar. Mereka juga tidak dibenarkan untuk menyertai sebarang aktiviti promosi, cabutan atau kejohanan yang dianjurkan oleh Regal88. Polisi ini dikuatkuasakan untuk memastikan bahawa semua bayaran jackpot dan hadiah promosi tidak akan dimenangi oleh pihak penganjur.